Категории
Води

Програма за изпълнение на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на отпадъчните води от населените места

Програма за изпълнение на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на отпадъчните води от населените места

Актуална информация по програмата и състоянието на канализационните системи на населените места се съдържа в националните доклади по Директива 91/271/ЕИО.