Категории
Води

Програма за изпълнение на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на отпадъчните води от населените места

<a href="/wp-content/uploads/file/Water/OPVodi/Kanalizacionni_sistemi/UWWTDArt17_DD_20151217_Bulgaria-fin.xlsx">Програма за изпълнение на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на отпадъчните води от населените места</a>