Категории
Води

Подземни води

Заповед № РД-842/21.12.2017 г. за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водоизточник за добив на подземни води - каптиран извор „КИ Равнището – Топекс - Дивчовото”, находящ се в землището на с. Дивчовото, община Тетевен, област Ловеч.

Заповед № РД-182/05.04.2018 г. на министъра на околната среда и водите за изменение на Заповед № РД- 842/21.12.2017 г.

Заповед № РД-451/21.04.2021 г. за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водовземни съоръжения - каптирани естествени извори КЕИ “Караманица 2” и КЕИ “Караманица 3“, находящи се в землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград.

Заповед № РД-1098/10.12.2021 г. за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извори “КИ Еделвайс 1 – ВиК Стенето-Бели Осъм“, находящ се землището на с. Бели Осъм, община Троян, област Ловеч.

Заповед № РД-1096/10.12.2021 г. за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извори “КИ Еделвайс 2 – ВиК Стенето-Бели Осъм“, находящ се землището на с. Бели Осъм, община Троян, област Ловеч.

Заповед № РД-1097/10.12.2021 г. за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извори “КИ Еделвайс 3 – ВиК Стенето-Бели Осъм“, находящ се землището на с. Бели Осъм, община Троян, област Ловеч.

Заповед № РД-513/16.06.2022 г. за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водовземни съоръжения за добив на подземни води - каптирани извори „КИ-1“, „КИ-2“ и „КИ-3“ находящ се в землището на с. Чолакова, EKATTE 81863, община Велинград, област Пазарджик

Заповед № РД-938/28.11.2023 г. за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водовземно съоръжение за добив на подземни води – каптиран извор „Арнаут дере“, разположен на територията на Национален парк „Пирин“, попадащо в землището на с. Плоски, EKATTE 56839, община Сандански, област Благоевград.