Категории
Води

Повърхностни водни тела

СПИСЪК НА КОДОВЕТЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ(изтегли)

 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Януари 2014Февруари 2014Март 2014Април 2014Май 2014Юни 2014Юли 2014Август 2014Септември 2014 - Октомври 2014 - Ноември 2014 - Декември 2014

Активиране на оперативното звено 2014 г. 30 май 201426 юни 2014 (повишено внимание) –

22 Юли 2014 (повишено внимание) – 30 Юли 201403 Септември 201414-19 септември 201426-30 септември 201421.10-03.11.201418-22 ноември 2014 - 3-22 декември 2014 - 28-30 декември 2014

 

Януари 2013Февруари 201301-10 Март 201318 Март 201319 Март 201320 Март 201311-20 Март 2013

21 Март 201322 Март 201326 Март 201327 Март 2013Март 201301-10 Април 201311-20 Април 2013

21-30 Април 2013Май 2013Юни 2013Юли 2013Август 2013Септември 2013Октомври 2013Ноември 2013

Декември 2013

Активиране на оперативното звено 2013 г. 18 Януари 201315 Март 2013 – 

 

Януари 2012Март 2012Април 2012  – Юни 2012Юли 2012Август 2012Септември 2012Октомври 2012

Ноември 2012  – Декември 2012

Активиране на оперативното звено 2012 г. 06 Февруари 201218 Май 201227 Май 201229 Октомври 2012

 

Декември 2011Ноември 2011 – Октомври 2011Септември 2011Август 2011 – Юли 2011 – Юни 2011 – Април 2011 –

Март 2011Февруари 2011Януари 2011

 

Декември 2010  –  Ноември 2010Октомври 2010Август 2010


 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИНАДЛЕЖАЩИТЕ ЗЕМИ И ЗАЛИВАЕМИТЕ ИВИЦИ НА РЕКИТЕ В БЪЛГАРИЯ(изтегли)

Приложения към методиката (изтегли)

Заповед № РД-693/ 30.08.2012 г. на министъра на околната среда и водите за одобрение на методиката (изтегли)

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СВОБОДНИ ОБЕМИ В ЯЗОВИРИТЕ ПРЕДИ ПЪЛНОВОДИЕ И ПРЕДИ ВИСОКИ ВЪЛНИ И НА ЛИМИТИ ЗА ИЗПУСКАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ТЯХ (изтегли)

Приложение 1. Карти на България със средните отточни модули и коефициенти на вариация (изтегли)

Приложение 2. Карти и таблици за приложение на „Методично ръководство за определяне на максималния отток на реките в България“ на НИМХ (изтегли)

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМИ В ЯЗОВИРИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОЧАКВАН ПРИТОК (изтегли)

Приложения и таблици за изчисление (изтегли)

АКТУАЛИЗИРАНИ ДАННИ ЗА ПРИТОЦИТЕ НА КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ  (изтегли)