Категории
Води

ВОДИ / ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА / СОЗ В НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ

Заповед № РД 47/29.01.2008 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около водохващане “Чакалица-2” на р. Гургутица, община Благоевград, област Благоевград

Заповед № РД 99/20.02.2008 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около водохващане “Чакалица-3” на р. Белата вода, община Благоевград, област Благоевград

Заповед № РД 100/20.02.2008 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около водохващане “Чакалица-1” на р. Исмаилица, община Благоевград, област Благоевград

Заповед № РД 133/27.02.2008 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около водовземно съоръжение “Усипо”, гр. Банско, община Банско, област Благоевград

Заповед № РД 200/10.04.2008 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане “Бялата река” на р. Бяла, с. Градево, община Симитли, област Благоевград

Заповед № РД 434/16.07.2008 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане “Ковачица” на р. Ковачица, с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград

Заповед № 736/22.10.2008 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане “Студената вода” на р. Студената вода, с. Годлево, община Разлог, област Благоевград

Заповед № РД 737/22.10.2008 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане “Вапата” на р. Вапата, гр. Белица, община Белица, област Благоевград

Заповед № РД 741/22.10.2008 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане “Узуница” на р. Голяма Узуница, гр. Белица, община Белица, област Благоевград

Заповед № РД-34/13.01.2009 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане “Баненско езеро” на р. Голяма Баненска, гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград

Заповед № РД-39/19.01.2009 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около водовземни съоръжения “Муратовото - 1”, “Муратовото - 2”, “Муратовото - 3” и “Муратовото - 4”, гр. Белица, община Белица, област Благоевград

Заповед № РД-114/13.02.2009 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане “Реджепица – резервно” на р. Реджепица, гр. Белица, община Белица, област Благоевград

Заповед № РД-115/13.02.2009 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около водовземна система “Засеците”, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

Заповед № РД-236/26.03.2009 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане на р. Белоборска бара, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил

Заповед № РД-237/26.03.2009 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане “Клинец” на р. Клинец и водовземни съоръжения “Горен и Долен Клинец”, с. Годлево, община Разлог, област Благоевград

Заповед № РД-262/13.04.2009 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане “Ядъка” на р.Ялдъчка, с.Самораново, община Дупница, област Кюстендил

Заповед № РД-313/11.05.2009 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане “Бистрица” на р. Бистрица, в землището на с. Бистрица, община Дупница, област Кюстендил.

Заповед № РД-562/24.08.2009 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане “Плавилото” на р. Дисилица, в землището на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград.

Заповед № РД-639/25.09.2009 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане на р. Славова, в землището на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград.

Заповед № РД-872/19.12.2009 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане на р. Невързумска, кота 1493 м., в землищата на с. Стара Кресна, община Кресна и с. Сенокос, община Симитли, за питейно-битово водоснабдяване на гр. Благоевград и селата Ощава и Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград.

Заповед № РД-903/29.12.2009 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане “Улуко” на р. Валевица, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, за питейно-битово водоснабдяване на гр. Симитли и с. Градево, община Симитли, област Благоевград.

Заповед № РД-269/20.04.2011 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане „Въртопа 2” в землището на с. Антон, община Антон, област София, за питейно-битово водоснабдяване на гр. Пирдоп, община Пирдоп, област София

Заповед № РД-570/29.07.2011 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около каптаж „Мотиката и дренаж на р.Глазне” в землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, за питейно-битово водоснабдяване на гр. Банско, община Банско, област Благоевград

Заповед № РД-571/29.07.2011 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около извор „Ледената вода” в землището на гр. Сапарева баня, община Кюстендил, област Кюстендил, за питейно-битово водоснабдяване на хижа „Седемте езера”, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил

Заповед № РД-2/04.01.2012 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане „Бъндерица” в землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, за питейно-битово водоснабдяване на туристически обекти, разположени в местностите „Бъндеришка поляна”, „Шилигарника” и „Платото” към Ски зона Банско

Заповед № РД-302/01.04.2013 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане „Криви дол” в землището на кв. Видима, гр. Априлци, област Ловеч, за питейно-битово водоснабдяване на населени места в общини Априлци, Севлиево, Габрово и Велико Търново

Заповед № РД-303/01.04.2013 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане „Мушичев дол” в землището на кв. Видима, гр. Априлци, област Ловеч, за питейно-битово водоснабдяване на населени места в общини Априлци, Севлиево, Габрово и Велико Търново

Заповед № РД-304/01.04.2013 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане „Пръскалска” в землището на кв. Видима, гр. Априлци, област Ловеч, за питейно-битово водоснабдяване на населени места в общини Априлци, Севлиево, Габрово и Велико Търново

Заповед № РД-306/01.04.2013 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане „Говежда река” в землището на кв. Видима, гр. Априлци, област Ловеч, за питейно-битово водоснабдяване на населени места в общини Априлци, Севлиево, Габрово и Велико Търново

Заповед № РД-308/01.04.2013 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане „Лява Видима” в землището на кв. Видима, гр. Априлци, област Ловеч, за питейно-битово водоснабдяване на населени места в общини Априлци, Севлиево, Габрово и Велико Търново

Заповед № РД-804/04.12.2015 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане на р. Горица в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил за питейно-битово водоснабдяване на с. Паничище, община Сапарева баня.

Заповед № РД-498/14.08.2018 г. за определяне санитарно-охранителна зона около речно водохващане „Мочура“, в землището на с. Сугарево, EKATTE 70189, община Сандански, област Благоевград, за питейно-битово водоснабдяване на с. Сугарево, с. Кърналово, с. Рожен, с. Любовище, с. Виногради, с. Лозеница, с. Хотово, с. Спатово, с. Левуново, с. Склаве, с. Зорница, гр. Мелник и Роженски манастир, община Сандански, област Благоевград

Заповед № 1098/15.11.2022 г. за определяне на СОЗ около речно водохващане на р. Леви Искър, предназначено за питейно-битово водоснабдяване на гр. София и община Самоков

Заповед № 1100/15.11.2022 г. за определяне на СОЗ около речно водохващане на р. Бели Искър, предназначено за питейно-битово водоснабдяване на гр. София и община Самоков.