Категории
Министерство

Проект на План за управление на Природен парк „Българка“

Планът за управление на Природен парк „Българка“ се приема с Решение на Министерския съвет на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за защитените територии.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните адреси: dstoev@moew.government.bg, bbechev@moew.government.bg, valeriaangelova@moew.government.bg

Крайна дата за получаване на становища по проекта е 16. 09. 2016 г.

Проектът на План за управление на ПП „Българка“ може да се види на:

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=643

Проектът на доклада на министъра на околната среда и водите може да се види ТУК

Проектът на Решение на Министерския съвет може да се види ТУК