Категории
Министерство

Поект на нова Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони

На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на нова Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони .

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: r.dimova@moew.government.bg и ldimitrova@moew.government.bg.

Крайна дата за получаване на становища по проекта -  28.12.2015 г.

Пълният текст на наредбата може да се види ТУК.

Проектът на доклада от министъра на околната среда и водите може да се види ТУК.

Проектът на постановление на Министерския съвет може да се види ТУК.