Категории
Министерство

Проект на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (Публикуван на 17.12.2015г.)

Проектът на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса се разработва на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.).

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: apeychev@moew.government.bg и dbaleva@moew.government.bg.

Крайна дата за получаване на становища по проекта -  11.01.2016 г.

Пълният текст на наредбата може да се види ТУК.

Проектът на доклада от министъра на околната среда и водите може да се види ТУК.

Проектът на постановление на Министерския съвет може да се види ТУК.