Категории
Министерство

Проект на Правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по водите

Съгласно чл.10д, ал. 4 от Закона за водите, организацията и дейността на Координационния съвет по водите се определят с правилник, приет от Министерския съвет. В проекта за Правилник са регламентирани организацията на работата и функциите на Съвета по интегриране на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес:  kbramcheva@moew.government.bg

Крайната дата за получаване на становища по проекта е 26 юли 2016 г.

Проектът за Правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по водите можете да видите ТУК