Категории
Министерство

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците(публикуван на 16.12.2015 г.)

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: apeychev@moew.government.bg и dbaleva@moew.government.bg.

Крайна дата за получаване на становища по проекта -  11 януари 2016 г.

Пълният текст на ЗИД на ЗУО може да се види ТУК.

Проектът на доклада от министъра на околната среда и водите може да се види ТУК.