Категории
Министерство

Проектът на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието

Проектът на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието се разработва на основание чл. 43, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.).

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: aivanov@moew.government.bg

Крайна дата за получаване на становища по проекта -  16.05.2016 г.

Пълният текст на наредбата може да се види ТУК.

Проектът на доклада от министъра на околната среда и водите може да се види ТУК.

Проектът на постановление на Министерския съвет може да се види ТУК.