Категории
Министерство

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на Висш експертен екологичен съвет

Проектът на Правилникът за изменение и допълнение (ПИД) на Правилника за функциите, задачите и състава на Висш експертен екологичен съвет (Правилник на ВЕЕС) към министъра на околната среда и водите е разработен във връзка с приемането на нов Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), обн ДВ, бр.3 от 08.01.2019г.

С проекта на ПИД се цели съобразяване на Правилника на ВЕЕС с новата устройствена структура на МОСВ, както и подобряване прилагането на Правилника на ВЕЕС и прецизиране на процедурите по избор на експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми в състава на Междуведомствена комисия (МК) – специализиран състав на ВЕЕС и представители на Неправителствени организации (НПО) в основния състав на ВЕЕС, без да се променя същността на самите процедури.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: mgandzhova@moew.government.bg в срок до 22.07.2019 г.

 

статус: приключена обществена консултация. При проведените обществени консултации няма постъпили бележки и предложения.

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000103299349
  Удостоверено време: 20.06.2019 13:35:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000103299354
  Удостоверено време: 20.06.2019 13:35:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105488511
  Удостоверено време: 23.07.2019 15:59:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority