Категории
Природа

В изпълнение на разпоредбите на чл. 60, ал. 2 от Закона за защитените територии, Министерство на околната среда и водите уведомява, че на 22.02.2022 г. (вторник) от 13,00 ч. в зала „Европа“ на Министерство на околната среда и водите

В изпълнение на разпоредбите на чл. 60, ал. 2 от Закона за защитените територии, Министерство на околната среда и водите уведомява, че на 22.02.2022 г. (вторник) от 13,00 ч. в зала „Европа“ на Министерство на околната среда и водите (сградата на бул. “Мария Луиза” № 22) ще бъде проведено заседание на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) -  специализиран състав по приемане на планове за управление на защитени територии.

        На заседанието на ВЕЕС ще бъде разгледан проект на План за управление на Природен парк “Русенски Лом”.

        Проектът на План за управление на Природен парк “Русенски Лом” е публикуван на страницата на Министерство на околната среда и водите (http://www.moew. government.bg/) в сектор Природа, Защитени територии, Планове за управление на защитени територии (в процедура) и е на разположение и в сградата на министерството на бул. “Кн. Мария Луиза” 22, 109 стая.