Категории
Води

ВОДИ / ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ / МЕСЕЧНИ ГРАФИЦИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

 

МЕСЕЧНИ ГРАФИЦИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Януари 2024

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Доспат" и яз. "Камчия"

Февруари 2024

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Жребчево"

Март 2024

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Кърджали" и яз. "Доспат"
 3. Изменение на месечния график в частта за яз. "Студена"

Април 2024

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Ястребино", "Бели лом" и "Искър"
 3. Изменение на месечния график в частта за яз. "Георги Трайков"

 Май 2024

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Искър", "Горни Дъбник" и "Огоста"

 

Архив 2023 г.

Януари 2023

 1. График

Февруари 2023

 1. График

 Март 2023

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за язовир "Студена"

Април 2023

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за язовир "Георги Трайков"

Май 2023

 1. График

Юни 2023

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Белмекен",яз. "Ал. Стамболийски", яз. "Голям Беглик", яз."Копринка", яз. "Искър", яз. "Сопот", яз. "Огоста" и яз. "Съединение"
 3. Изменение на месечния график в частта за яз. "Камчия" и яз. „Тополница“

Юли 2023

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Домлян", яз. "Пясъчник" и яз. "Жребчево"

Август 2023

 1. График

Септември 2023

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Дяково"
 3. Изменение на месечния график в частта за яз. "Цанков камък"

Октомври 2023

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Жребчево", яз. "Цанков камък" и яз. "Карагьол"

Ноември 2023

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Жребчево" и яз. "Копринка"

Декември 2023

 1. График

 

Архив 2022

Януари 2022

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Тополница", яз. "Дяково" и язовирите от Каскада "Арда

Февруари 2022

 1. График

Март 2022

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Панчарево"

Април 2022

 1. График
 2. Изменение на месечния график за месец април в частта му за язовир "Искър" и язовир "Студена"

Май 2022

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта му за яз. "Искър"

Юни 2022

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Студена" и яз. "Белмекен"
 3. Изменение на месечния график в частта за язовир "Цанков камък" и язовир "Александър Стамболийски"

Юли 2022

 1. График

Август 2022

 1. График

Септември 2022

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Доспат", яз. "Голям Беглик" и "Въча"

Октомври 2022

 1. График

Ноември 2022

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Белмекен", яз. "Кърджали" и яз. "Студен кладенец"

Декември 2022

 1. График

 

Архив 2021 г.

Януари 2021

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Христо Смирненски"
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Искър" и "Дяково"
 4. Изменение на месечния график в частта за язовирите: "Голям Беглик", "Цанков камък", "Въча", "Кърджали", Студен кладенец", "Ивайловград", "Копринка" и "Камчия"

Февруари 2021 

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта му за язовирите „Въча“, „Цанков камък“, „Студен кладенец“, „Ивайловград“, “Копринка“, „Ал. Стамболийски“, „Огоста“ и „Тракиец"

Март 2021

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Цанков камък" и "Копринка"
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Белмекен", "Копринка" и "Въча"

Април 2021

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Копринка" и "Жребчево"
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите: "Асеновец", "Георги Трайков", "Александър Стамболийски", "Копринка", "Тополница" и язовирите от каскада "Арда"
 4. Изменение на месечния график в частта за яз. "Жребчево"
 5. Изменение на месечния график в частта за яз. "Асеновец"
 6. Изменение на месечния график в частта за яз. "Искър"

Май 2021

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за язовир "Искър"
 3. Изменение на месечния график в частта за язовир "Асеновец"

Юни 2021

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Искър" и яз. "Кърджали"
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Белмекен", „Дяково“ и "Ал. Стамболийски"
 4. Изменение на месечния график в частта за яз. "Искър" и яз. "Белмекен"

 Юли 2021

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за язовирите: "Домлян", "Пясъчник", "Рабиша", "Кула" и "Жребчево"

Август 2021

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за язовирите: "Доспат", "Цанков камък", "Въча"
 3. Изменение на месечния график в частта за яз. "Горни Дъбник", яз. "Дяково" и язовирите от каскада "Арда"
 4. Изменение на месечния график в частта за язовирите: "Асеновец", "Ястребино" и "Огоста"

Септември 2021

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за язовир "Студена"
 3. Изменение на месечния график в частта за язовир "Дяково"

Октомври 2021

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за язовирите от каскада „Арда“, язовир „Белмекен“ и язовир „Студена“
 3. Изменение на месечния график в частта за язовир "Дяково"

Ноември 2021

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за язовирите: "Белмекен", Александър Стамболийски", "Студен кладенец", "Студена"
 3. Изменение на месечния график в частта за язовир "Дяково"

Декември 2021

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. „Студен каденец“, яз. „Ивайловград“, яз. „Цанков камък“ и яз. „Белмекен“

 

Архив 2020 г.

Януари 2020

 1. График
 2. Язовири с определени обеми

Февруари 2020

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Дяково"
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите: "Тополница", "Батак", "Белмекен", Голям беглик" и "Широка поляна"
 4. Изменение на месечния график в частта за яз. "Асеновец"

Март 2020

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Христо Смирненски"
 3. Изменение на месечния график в частта за яз. "Дяково"
 4. Изменение на месечния график в частта за яз. "Бели Искър" и яз. "Белмекен"
 5. Изменение на месечния график в частта за яз. "Батак"

Април 2020

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Белмекен"
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите: "Батак", "Копринка" и "Ахелой"
 4. Изменение на месечния график в частта за яз. "Студена"
 5. Изменение на месечния график в частта за яз. "Тича"

Май 2020

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за язовирите: "Тополница", "Домлян" и "Тича"
 3. Изменение на месечния график в частта за яз. "Ястребино"

Юни 2020

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Въча"
 3. Изменение на месечния график в частта за яз. "Судена

Юли 2020

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Ястребино"
 3. Изменение на месечния график в частта за яз. "Жребчево"
 4. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Студена", "Пясъчник" и каскада "Доспат-Въча"

Август 2020

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта му за язовирите "Батак" и "Копринка"
 3. Изменение на месечен график за месец август 2020 г. в частта му за язовирите „Ал. Стамболийски“, „Рабиша“, „Тополница“, „Батак“, „Порой“, „Жребчево“ и „Копринка“
 4. Изменение на месечен график за месец август 2020 г. в частта му за язовирите „Копринка“ и „Горни Дъбник“
 5. Изменение на месечния график за месец август 2020 г.

 Септември 2020

 1. График
 2. Изменение на месечен график за месец септември 2020 г. в частта му за язовирите "Малко Шарково", "Копринка", "Тополница", "Белмекен" и "Горни Дъбник"

Октомври 2020

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Студена"
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Жребчево" и "Александър Стамболийски"

Ноември 2020

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Батак"
 3. Изменение на месечния график за месец ноември в частта му за язовирите „Белмекен“, „Батак“, „Доспат“ и „Огняново“

Декември 2020

 1. График
 2. Изменение на месечния график в частта за яз. "Камчия"

 

Архив 2019 г.

Януари 2019

 1. График
 2. Язовири с определени обеми

Февруари 2019

 1. График
 2. Язовири с определени обеми

Март 2019

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за яз. "Александър Стамболийски"

Април 2019

 1. График
 2. Язовири с определен обем
 3. Изменение на месечния график в частта за яз. "Жребчево"

Май 2019

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за яз. "Батак" и яз. "Жребчево

Юни 2019

 1. График
 2. Язовири с определени обем
 3. Изменение на месечния график в частта за язовири на НЕК ЕАД и яз."Жребчево"
 4. Изменение на месечния график на язовир "Кърджали"

Юли 2919

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Белмекен", "Въча" и "Съединение"
 4. Изменение на месечния график в частта за яз. "Студен кладенец"

Август 2019

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за яз. "Тича и яз. "Александър Стамболийски"
 4. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Копринка", "Домлян" и "Пясъчник"

Септември 2019

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за яз. "Тополница" и яз. "Батак"
 4. Изменение на месечния график в частта за яз. "Пчелина"
 5. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Ястребино", "Бели Лом", "Съединение", "Жребчево", "Батак", "Ивайловград", "Копринка" и "Огоста"

Октомври 2019

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за яз. "Пчелина"
 4. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Домлян", "Ахелой", "Дяково" и "Батак"

Ноември 2019

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за яз. "Студена" и яз. "Жребчево"
 4. Изменение на месечния график в частта за яз. "Жребчево"
 5. Изменение на месечния график в частта за яз. "Въча"
 6. Изменение на месечния график в частта за яз. "Студена"
 7. Изменение на месечния график в частта за яз. "Дяково"

Декември 2019

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за яз. "Батак"
 4. Изменение на месечния график в частта за яз. "Въча"

 

Архив 2018 г.

 Януари 2018

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Искър" и "Батак"

 Февруари 2018

 1. График
 2. 2. Язовири с определени обеми
 3. 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Малко Шарково", "Копринка" и язовирите от каскада "Арда"

Март 2018

 1. График 
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Ахелой", "Рабиша" и "Христо Смирненски"
 4. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Искър", "Копринка", "Александър Стамболийски" и "Огоста"
 5. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Доспат", "Жребчево", "Кула"
 6. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Белмекен", "Цанков камък", "Въча", "Доспат", язовирите от каскада "Арда" и язовир "Студена"
 7. Изменение на месечния график в частта за язовир "Искър" 

Април 2018

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите „Искър“ и „Жребчево“

Май 2018

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Искър", "Жребчево" и "Огоста"
 4. Изменение на месечния график в частта за язовир"Искър"
 5. Изменение на месечния график в частта за язовир "Калин"
 6. Изменение на месечния график в частта за язовир "Александър Стамболийски"
 7. Изменение на месечния график в частта за язовир "Белмекен"

 Юни 2018

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Ястребино","Бели Лом" и "Батак" 
 4. Изменение на месечния график в частта за язовир "Домлян"

Юли 2018 

 1.  График
 2.  Язовири с определени обеми 
 3.  Изменение на месечния график в частта за язовирите "Искър" и "Съединение"
 4.  Изменение на месечния график в частта за язовирите "Г. Беглик", "Доспат", "Въча", "Белмекен" и "Огоста"
 5.  Изменение на месечния график в частта за язовирите "Искър" и "Пясъчник"

Август 2018

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Тополница" и "Сопот"
 4. Изменение на месечния график в частта за язовирите: "Голям Беглик", "Цанков камък", "Въча", "Александър Стамболийски", каскада "Арда", "Домлян", "Пясъчник" и "Ястребино"
 5. Изменение на месечния график в частта за язовир "Искър"

Септември 2018

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовир "Цанков камък"
 4. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Копринка" и "Домлян"
 5. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Доспат", "Студен кладенец" и "Ивайловград"

Октомври 2018

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Искър" и "Жребчево"
 4. Изменение на месечния график в частта за язовир "Цанков камък"
 5. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Белмекен" и "Батак"

Ноември 2018

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Студен кладенец", "Рабиша", "Батак"

Декември 2018

 1. График
 2. Язовири с определени обеми

 

Архив 2017

Януари 2017

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Белмекен" и "Искър"
 4. Изменение на месечния график в частта за язовир "Искър"

Февруари 2017

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовир "Среченска бара"
 4. Изменение на месечния график в частта за язовир "Огоста" 
 5. Изменение на месечния график в частта за яз. "Белмекен"

Март 2017

 1. График
 2. Определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовир "Ястребино
 4. Изменение на месечния график в частта за язовир "Въча"

Април 2017

 1. График
 2. Определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Въча" и "Горни Дъбник"
 4. Изменение на месечния график в частта за язовир "Студен кладенец"
 5. Изменение на месечния график в частта за язовир "Огоста"

Май 2017

 1. График
 2. Определени обеми

Юни 2017

 1. График
 2. Определени обеми
 3. Изменение на месечен график за месец юни в частта му за язовир Жребчево
 4. Изменение на месечен график за месец юни в частта му за язовирите Сопот, Искър и Белмекен

 Юли 2017

 1. График
 2. Определени обеми
 3. Изменение на месечния график за месец юли в частта му за язовир „Искър“
 4. Изменение на месечния график за месец юли в частта му за язовир „Жребчево“

Август 2017

 1. График
 2. Определени обеми
 3. Изменение на месечния график за месец август в частта му за язовир „Жребчево“
 4. Изменение на месечнияграфик за месец август в частта му за язовир "Въча"

Септември 2017

 1. График
 2. Определени обеми
 3. Изменение на месечния график за месец септември в частта му за язовир "Въча"
 4. Изменение на месечния график за месец септември в частта му за язовир „Въча“

Октомври 2017

 1. График
 2. Определени обеми
 3. Изменение на месечния график за месец октомври в частта му за язовирите „Батак“, „Карагьол“ и „Калин“
 4. Изменение на месечния график за месец октомври в частта му за язовир "Кърджали"

Ноември 2017

 1. График
 2. Определени обеми
 3. Изменение на месемчния график за месец ноември в частта му за язовир "Кърджали"
 4. Изменение на месечния график за месец ноември в частта му за язовир "Ястребино"
 5. Изменение на месечния график за месец ноември в частта му за язовирите "Цанков камък", "Студен кладенец" и "Ивайловград"

Декември 2017

 1. График
 2. Определени обеми
 3. Изменение на месечния график за месец декември в частта му за язовир "Жребчево"
 4. Изменение на месечния график за месец декември в частта му за язовир "Белмекен" и "Бели Искър"
 5. Изменение на месечния график за месец декември в частта му за язовирите "Цанков камък", "Студен кладенец" и "Ивайловград"

 

  Архив 2016

Януари 2016 г.

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовир „Студена“
 4. Изменение на месечния график в частта за язовирите „Студен кладенец“, „Ивайловград“, „Цанков камък“ и „Тича“
 5. Изменение на месечния график в частта за язовир „Цанков камък“

Февруари 2016

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовир „Искър“ и язовир „Александър Стамболийски“

Март 2016

 1. График
 2. Язовири с определени обеми

Април 2016

 1. График
 2. Язовири с определени обеми

Май 2016

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовир „Александър Стамболийски“
 4. Изменение на месечния график в частта за яз. „Искър“, яз. „Огоста“, яз. „Мандра“ и яз. „Батак“
 5. Изменение на месечния график в частта за яз. „Искър“, яз. „Пчелина“, яз. „Копринка“ и яз. „Сопот“

Юни 2016

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовир „Белмекен“
 4. Изменение на месечния график в частта за язовир „Пчелина“

Юли 2016

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите: „Въча“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Ивайловград“, „Белмекен“, „Александър Стамболийски“, Доспат, „Тополница“, „Ястребино“ и „Бели Лом“
 4. Изменение на месечния график в частта за язовир „Жребчево“

Август 2016

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовир „Ивайловград“
 4. Изменение на месечния график в частта за язовирите „Искър“, „Цанков камък“ и „Белмекен“
 5. Изменение на месечния график в частта за язовир „Бели Лом“

Септември 2016

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовир „Камчия“ и „Ясна поляна“
 4. Изменение на месечния график в частта за язовир „Бели Искър“, „Домлян“, „Въча“ и „Студен кладенец“

Октомври 2016

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовир „Цанков камък“, „Въча“, „Белмекен“ и язовирите от каскада „Арда“

Ноември 2016

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите „Кърджали“ и „Студен кладенец“
 4. Изменение на месечния график в частта за язовир „Студен кладенец“

Декември 2016

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на месечния график в частта за язовирите "Белмекен", "Цанков камък" и "Въча"
 4.  


Архив 2015

Януари 2015
 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на графика
Февруари 2015
 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на графика на яз. "Искър"
 4. Изменение на графика на яз. "Батак"
 5. Изменение на графика на яз. "Батак", "Белмекен", "Цанков кавък", "Въча"

Март 2015

 1. График
 2. Язовири с определени обеми
 3. Изменение на графика на яз. "Искър"

Април 2015

 1. График
 2. Язовири с определен обем
 3. Изменение на графика на яз. "Малко Шарково"
 4. Изменение на графика на яз. "Искър"
Май 2015
 1. График
 2. Язовири с определен обем
 3. Изменение на графика на яз. "Порой"
 4. Изменение на графика на яз. "Искър"
Юни 2015
 1. График
 2. Язовири с определен обем
 3. Изменение на графика на яз. "Белмекен"
Юли 2015
 1. График
 2. Язовири с определен обем
 3. Изменение на графика на яз."Дяково", яз."Г. Трайков" и яз."Ясна поляна"
 4. Изменение на графика на яз."Белмекен", яз."Въча", яз."Кърджали",яз."Студен кладенец", яз. "Огоста" и яз. "Ястребино"
Август 2015
 1. График
 2. Язовири с определен обем
 3. Изменение на графика на яз. "Батак"
 4. Изменение на графика на яз. "Среченска бара"
 5. Изменение на графика на яз. "Въча"
 6. Изменение на графика на яз. "Студен кладенец"

Септември 2015

 1. График
 2. Язовири с определен обем
 3. Изменение на графика на яз. "Студен кладенец"
 4. Изменение на графика на яз. "Жребчево"
 5. Изменение на графика на яз. "Карагьол"
 6. Изменение на графика на яз. "Калин" и яз. "Карагьол"
 7. Изменение на графика на яз. "Кърджали", яз. "Студен кладенец" и яз. "Ивайловград"
 8. Изменение на графика на яз. "Среченска бара"
 9. Изменение на графика на яз. "Белмекен"
 10. Изменение на графика на яз. "Цанков камък", яз. "Въча" и яз. "Белмекен"
Октомври 2015
 1. График
 2. Язовири с определен обем
 3. Изменение на графика на яз. "Голям Беглик", яз. "Широка поляна" и яз."Кричим"
 4. Изменение на графика на яз. "Калин", яз. "Бели Искър" и яз."Жребчево"
 5. Изменение на графика на яз. "Въча"
 6. Изменение на графика на яз. "Студен кладенец"
 7. Изменение на графика на яз. "Батак"
 8. Изменение на графика на яз. "Белмекен"
Ноември 2015
 1. График
 2. Язовири с определен обем
Декември 2015
 1. График
 2. Определени обеми

 

Архив 2014

януари 2014февруари 2014март 2014април 2014май 2014юни 2014юли 2014август 2014септември 2014октомври 2014ноември 2014декември 2014

Таблица за изменение на графика – 2014

Архив 2013-2003

януари 2013февруари 2013март 2013април 2013май 2013юни 2013юли 2013август 2013 –         септември 2013октомври 2013ноември 2013декември 2013 Таблица за изменение на графика – 2013 януари 2012февруари 2012актуализиран график февруари 2012март 2012април 2012май 2012юни 2012юли 2012август 2012септември 2012октомври 2012ноември 2012декември 2012 Таблица за изменение на графика – 2012 януари 2011февруари 2011март 2011 април 2011май 2011юни 2011юли 2011август 2011септември 2011 октомври 2011 ноември 2011декември 2011 януари 2010февруари 2010март 2010април 2010май 2010юни 2010юли 2010август 2010септември 2010октомври 2010ноември 2010декември 2010 януари 2009февруари 2009март 2009април 2009май 2009юни 2009юли 2009август 2009септември 2009октомври 2009ноември 2009декември 2009 януари 2008февруари 2008март 2008април 2008май 2008юни 2008юли 2008август 2008септември 2008октомври 2008 ноември 2008декември 2008 януари 2007февруари 2007март 2007април 2007май 2007юни 2007юли 2007август 2007септември 2007октомври 2007ноември 2007декември 2007 януари 2006февруари 2006март 2006актуализиран график до края на март 2006 г.април 2006май 2006юни 2006юли 2006август 2006септември 2006октомври 2006ноември 2006декември 2006 януари 2005февруари 2005март 2005април 2005май 2005юни 2005юли 2005август 2005септември 2005октомври 2005ноември 2005декември 2005 януари 2004февруари 2004март 2004април 2004май 2004юни 2004юли 2004август 2004септември 2004октомври 2004ноември 2004декември 2004декември 2004 януари 2003февруари 2003март 2003април 2003май 2003юни 2003юли 2003август 2003септември 2003октомври 2003ноември 2003декември 2003