Категории
Природа

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционно предложение (ИП) „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив - Бургас, фаза 2: Компонент 1 - "Проектиране и изграждане на системи за сигнализаци и телекомуникация по железопътна линия Пло

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционно предложение (ИП) „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив - Бургас, фаза 2: Компонент 1 - "Проектиране и изграждане на системи за сигнализаци и телекомуникация по железопътна линия Пловдив - Бургас"; Компонент 2 - "Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за железопътния участък Пловдив - Бургас"; Компонент 3 - "Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград - Айтос"; Компонент 4 - "Рехабилитация на железопът участък Скутаре - Оризово"; Компонент 5 - "Модернизация на железопът участък Оризово - Михайлово"; Компонент 6 - "Модернизация на железопът участък Ямбол - Зимница, при гара Завой"; Компонент 7 - "Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа" и Компонент 8 - "Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа - Церковски“ - публикувано на 30.04.2018 г.

 

В срок 30 дни, всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.