Категории
Природа

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за ИП „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав“, с възложител ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ за българския участък от реката

ДОСВ за ИП „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав“, с възложител ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ за българския участък от реката

В срок 30 дни, считано от 22.12.2023 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Документи