Категории
Природа

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за ИП „Преносен газопровод за гр. Панагюрище и гр. Пирдоп“ - публикувано на 25.09.2018 г.

В срок 30 дни, всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.