Категории
Природа

Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) за ИП „Удвояване на участъци от ЖП линията Крумово – Свиленград – Турска граница“, с възложител Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“

В срок 30 дни, считано от 27.03.2024 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.