Категории
Природа

Доклад за оценка степента на въздействие на проект на Стратегически план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023-2027 г. върху защитени зони

Доклад за оценка степента на въздействие на проект на Стратегически план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023-2027 г. върху защитени зони на основание чл. 20, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка.

В срок 30 дни, считано от 28.07.2022 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

ДОКУМЕНТИ