Категории
Природа

Насоки за правомощията на контролните органи според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и Закона за защитените територии, свързани с контрола по опазване на дюните по черноморието и националните паркове