Категории
Природа

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защитените територии

02 април 2019 | 16:15

Изменението е свързано с добавяне в Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 на ЗЗТ Заповед № РД – 267 от 11.05.2018г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.47 от 05.06.2018г.), с която е намалена площта на резерват „Калиакра“ и съответно е увеличена площта на защитена местност „Степите“ и Заповед № РД – 634 от 24.10.2018 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 93 от 08.11.2018г.), с която е увеличена площта на резерват „Калиакра“ и съответно намалена площта на защитена местност „Степите“.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: s.todorova@moew.government.bg в срок до 03.05.2019 г.

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000097835715
  Удостоверено време: 02.04.2019 16:33:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000097835726
  Удостоверено време: 02.04.2019 16:33:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000097835729
  Удостоверено време: 02.04.2019 16:33:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000097835732
  Удостоверено време: 02.04.2019 16:33:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000097835739
  Удостоверено време: 02.04.2019 16:33:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority