Категории
Природа

Работата на Националната структурата за управление на изпълнение на Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) по „Натура 2000“ към Министерството на околната среда и водите се подпомага чрез сключен проект по Оперативна програма „Добро управление“

Документи