Категории
Природа

Решение № 01-ОС/2022 г. от 02.03.2022 г. (публ. на 08.03.2022 г.)

Решение № 01-ОС/2021 г. от 02.03.2022 г., относно цялостен работен проект за проучване на подземни богатства в площ "Билото-2", общ. Ивайловград