Категории
Природа

Решение № 01-ОС/2023 г. от 10.01.2023 г. (публ. на 11.01.2023 г.)

Решение № 01-ОС/2023 г. от 10.01.2023 г. относно цялостен работен проект за проучване на подземни богатства в площ "Благовец", общ. Хаджидимово