Категории
Природа

Решение № 02-ОС/2022 г. от 17.03.2022 г. (публ. на 18.03.2022 г.)

Решение № 02-ОС/2022 г. от 17.03.2022 г. за прекратяване на административно производство по преписка за инвестиционно предложение "Възстановяване на разрушено бунгало в района на х. "Вихрен", находяща се на територията на Национален парк "Пирин", в парков участък "Вихрен", с възложител "Български туристически съюз"