Категории
Природа

Решение № 03-ОС/2023 г. от 25.01.2023 г. (публ. на 25.01.2023 г.)

Решение № 03-ОС/2023 г. от 25.01.2023 г. за прекратяване на административното производство по преписка за инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност до 10kW за нуждите на хижа „П.К.Яворов“ върху покрива на сградата с идентификатор № 61813.808.7.3 и № 61813.808.7.4 по КК на гр. Разлог на територията на Национален парк (НП) “Пирин", с възложител Община Разлог