Категории
Природа

РЕШЕНИЕ № 04-ОС/2022 Г. ОТ 02.06.2022 Г. (ПУБЛ. НА 06.06.2022 Г.)

Решение № 04-ОС/2022 г. относно Горскостопански план, Ловностопански план и План на дейностите по опазване на горските територии от пожари на Териториално поделение Държавно горско стопанство (ТП ДГС) "Елхово"