Категории
Природа

РЕШЕНИЕ № 05-ОС/2022 Г. ОТ 02.06.2022 Г. (ПУБЛ. НА 06.06.2022 Г.)

Решение № 05-ОС/2022 г. относно Горскостопански план, Ловностопански план и План на дейностите по опазване на горските територии от пожари на Териториално поделение Държавно ловно стопанство (ТП ДЛС) "Черни Лом"