Категории
Природа

Решение № 07-ОС/2022 Г. от 07.07.2022 г. (публ. на 07.07.2022 г.)

Решение № 07-ОС/2022 Г. от 07.07.2022 г. за Цялостен работен проект за търсене и проучване на подземни богатства - метални полезни изкопаеми в площ "Крумовица", общ. Крумовград, обл. Кърджали, с възложител "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД