Категории
Природа

Решение № 09-ОС/2021 г. от 01.07.2021 г. (публ. на 01.07.2021 г.)

Решение № 09-ОС/2021 г. от 01.07.2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие за инвестиционно предложение за "Изграждане на мидена ферма за култивирана черна морска мида (Mytilus galloprovincialis) в акваторията на Черно море, в района на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас.