Категории
Природа

Решение № 10-ОС/2021 г. от 26.07.2021 г. (публ. на 26.07.2021 г.)

Решение № 10-ОС/2021 г. от 26.07.2021 г., относно инвестиционно предложение за изграждане на ферма за отглеждане на триплоидни стриди от вида Crassostrea gigas в акваторията на Черно море, в района разположен югозападно от нос "Емине", община Несебър, област Бургас, с възложител "Алер" ЕООД, гр. Бургас