Категории
Природа

Решение № 11-ОС/2022 г. от 16.09.2022 г. (публ. на 16.09.2022 г.)

Решение № 11-ОС/2022 г. относно изменение на Горскостопански план на Териториално поделение Държавно горско стопанство "Миджур"