Категории
Природа

Решение № 12-ОС/2022 г. от 28.10.2022 г. (публ. на 02.11.2022 г.)

Решение № 12-ОС/2022 г. относно инвестиционно предложение "Изграждане на ферма за отглеждане на миди в откритр морски води", общ. Приморско