Категории
Природа

Решение № 13-ОС/2021 г. от 11.10.2021 г. (публ. на 13.10.2021 г.)

Решение № 13-ОС/2021 г. от 11.10.2021 г. за прекратяване на започнала процедура по административна преписка за инвестиционно предложение Реконструкция на ГНК "Асен Итов", разположен в землището на с. Влахи, общ. Кресна, обл. Благоевград, в Национален парк "Пирин", с възложител "Напоителни системи" ЕАД - клон "Струма - Места", гр. Дупница