Категории
Природа

Решение № 14-ОС/2021 г. от 13.10.2021 г. (публ. на 18.10.2021 г.)

Решение № 14-ОС/2021 г. от 13.10.2021 г. за допълнение към годищен работен проект за 2021 г. за провеждане на допълнителни проучвателни дейности за търсене и проучване на подземни богатства на находище "Хан Крум", общ. Крумовград