Категории
Природа

Решение № 17-ОС/2021 г. от 27.10.2021 г. (публ. на 28.10.2021 г.)

Решение № 17-ОС/2021 г. от 27.10.2021 г., относно Горскостопански план, Ловностопански план и План на дейностите по опазване на горските територии от пожари на Териториално поделение Държавно ловно стопанство (ТП ДЛС) "Тракия", с възложител ТП ДЛС "Тракия"