Категории
Природа

Решение № 20-ОС/2023 г. от 02.08.2023 г. (публ. на 03.08.2023 г.)

Решение № 20-ОС/2023 г. от 02.08.2023 г. за ЦРП за търсене и проучване на подземни богатства в площ "Чуката", общ. Ивайловград, обл. Хасково.