Категории
Природа

Решение № 21-ОС/2023 г. от 01.09.2023 г. (публ. на 01.09.2023 г.)

Решение № 21-ОС/2023 г. от 01.09.2023 г. относно инвестиционно предложение (ИП) за "Изграждане на ферма за култивиране и добив на стерилни триплоидни стриди (Crassostrea gigas), в акваторията на Черно море, в района на Поморийски залив