Категории
Природа

Решение № 26-ОС/2021 г. от 24.11.2021 г. (публ. на 24.11.2021 г.)

Решение № 26-ОС/2021 г. от 24.11.2021 г., относно инвестиционно предложение "Изпълнение на спешни и аварийни ремонтно-възстановителни дейности в "Атанасовско езеро" през размножителния период", с възложител "Черноморски солници" АД