Категории
Природа

Решение № 27-ОС/2021 г. от 02.12.2021 г. (публ. на 02.12.2021 г.)

Решение № 27-ОС/2021 г., относно инвестиционно предложение "Разширение на съществуваща ферма за отглеждане на миди", с възложител "Блек сий мъсълс" ЕООД