Категории
Природа

В дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерство на околната среда и водите e сформирана Национална структура за управление на изпълнението на Националната приоритетна рамка за действие по „Натура 2000“