Категории
Министерство

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги

 

Отговорите изпращайте на:

svetlakoeva@moew.government.bg
 
rstoeva@moew.government.bg
 
aterzieva@moew.government.bg