Категории
Природа

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционно предложение (ИП) „Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“ - Обход на град Оряхово“ от км 0+000 до км 8+770,00 - публикувано на 22.05.2018 г.

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционно предложение (ИП) „Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“ - Обход на град Оряхово“ от км 0+000 до км 8+770,00 - публикувано на 22.05.2018 г. 

В срок 30 дни, всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.