Категории
Природа

Доклад за оценка степента на въздействие върху предмета и целите на защитени зони на Морски пространствен план на Република България

Доклад за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на защитени зони на Морски пространствен план на Република България на основание чл. 20, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка.

В срок 30 дни, считано от 30.03.2021 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.