Категории
Министерство

Изтича срокът за обществени консултации по извършения преглед на ефективността на европейската политика и законодателство по водите

Изтича срокът за обществени консултации по извършения преглед на ефективността на европейската политика и законодателство по водите

МОСВ уведомява фирмите, неправителствените организации и гражданите, че на 28 февруари 2012 г. изтича срокът за обществени консултации по отношение извършения преглед на ефективността на европейската политика и законодателство по водите и съгласуваността им с други политики.

Всеки, който желае да изрази своето мнение по тези въпроси може да попълни и изпрати в Европейската комисия въпросника, публикуван на адрес - http://ec.europa.eu/environment/consultations/freshwater.htm.