Категории
Министерство

Отдел Канцелария

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ДЕЛОВОДСТВО НА МОСВ СЕ НАМИРАТ В СГРАДАТА НА БУЛ. “КН. МАРИЯ ЛУИЗА“ №22, ПАРТЕР

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ : 9.00 – 17.30 ЧАСА

e-mail: edno_gishe@moew.government.bg

ЕКИП ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

СВЕТЛАНА КОЕВА – началник отдел – тел. 940 65 01

e-mail: svetlakoeva@moew.government.bg

РУМЯНА СТОЕВА – главен експерт – тел. 940 66 62

e-mail: rstoeva@moew.government.bg

САВИНА АНГЕЛОВА – младши експерт – тел. 940 65 46

e-mail: savina.angelova@moew.government.bg

НИКОЛАЙ ПАПАЛИГОВ - младши експерт - тел. 940 66 65

e-mail: npapaligov@moew.government.bg

 

ДЕЛОВОДСТВО

МАРГАРИТА КРЪСТЕВА – тел.02/940 66 10

e-mail: mpkrasteva@moew.government.bg

РОСЕНКА ЧИМЕВА – тел. 02/940 63 22

e-mail: rchimeva@moew.government.bg

ДАНИЕЛА ЧУКАРОВА - тел.02/940 66 10

e-mail: dchukarova@moew.government.bg