Категории
Министерство

Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите за условията и минималните изисквания за отглеждане и участие на животни в циркове, вариетета и други увеселителни заведения и необходимите професионални умения н

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите.

С прилагането на наредбата се очаква да се гарантира защитата, здравето и хуманното отношение към групите животни, които участват в циркове, вариетета и други увеселителни заведения.

За действащите циркове, вариетета и други увеселителни заведения се предоставя срок до 5 години да се приведат в съответствие с новите изисквания, като за делфинариумите срокът е до 10 години.

 

Отговорна структура: Дирекция „Животновъдство”, МЗХГ : Електронен адрес: EHyusein@mzh.government.bg

Дирекция НСЗП, МОСВ: rgalitionova@moew.government.bg

 

Дата на откриване: 05.04.2021 г.

Дата на приключване: 05.05.2021 г.

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000146410519
  Удостоверено време: 05.04.2021 11:05:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000146410521
  Удостоверено време: 05.04.2021 11:05:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority