Категории
Министерство

Образец на платежно нареждане за плащане от/към бюджета по дадено указание на БНБ /Такси, Наказателни постановления, парични гаранции за изпълнение на договорите, гаранции за авансово плащане и др./