Категории
Министерство

Обсъждане с широката общественост на възможностите за подобряване на политиката по водите в ЕС

Тази година Европейската комисия ще представи подробен План за опазване на водните ресурси в Европа. Този документ ще направи оценка на изпълнението и постиженията на политиката за водите на ЕС, и ще установи евентуални пропуски и недостатъци. Въз основа на тези оценки проектът ще идентифицира действия за подобряване на политиката по водите, за справяне с продължаващата уязвимост на водната среда.

При разработването на Плана за опазване на водните ресурси в Европа е необходимо получаване на мнението на възможно най-широк кръг от заинтересовани страни по въпросите, свързани политиката за водите на ЕС.

Консултациите ще продължат до 7 юни 2012 г.

Ако желаете да изразите своето мнение, можете да попълните интернет въпросника, като кликнете тук.

 

За да видите въпросите (проблемите), предложените решения и обосновката им на български език кликнете тук.