Категории
Министерство

Отчет за изпълнението на бюджета по политики и бюджетни програми към 30.06.2021 г. на МОСВ