Категории
Министерство

Отчет за изпълнението на бюджета по политики и бюджетни програми за 2022 г. на МОСВ